انواع غلتکها

انواع غلتکها انواع غلتکها عبارتند از ۱-غلتکهای پاچه بزی TAMPING FOOT ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS ۲- غلتکهای شبکه ای GRID MESH ROLLERS ۳- غلتکهای ارتعاشی VIBRATORY MESH ROLLERS ۴-غلتکهای فولادی صاف SMOOTH STEEL DRUM ۵- غلتکهای پنوماتیک PNEUMATIC ROLLERS ۶-غلتکهای کفشک دارSEGMENTED PAD ROLLERS ۷-بولدوزرهای متراکم کننده SOIL COMPACTORS   غلتکهای پاچه بزی غلتکهای پاچه …